Amundtorp Gravfält

Skara Kommun

 

Järnåldersböndernas gravar Under järnåldern (ca 500 f Kr - 1050 e Kr) växte gårdsgravfält fram inom  de allt mer

etablerade jordbruksbygderna. De döda brändes vanligen innan de gravsattes. De kremerade benen lades i en urna

som därefter sattes  ner i marken. Gravgåvorna har också bränts i flammorna. Mest är det vardagliga föremål, som

dräktspännen  och redskap, men ett högre socialt skikt kunde få med sig praktfulla vapenuppsättningar, smycken och

andra  dyrbara gåvor. Det var också vanligt att den döda fick husdjur och matvaror med sig. Brända ben av hund

hittas i de flesta gravar. Gravgömmorna täcktes av olika anläggningar av sten eller jord. Det kunde vara rösen, högar,

stensättningar i varierande former, resta stenar, domarringar, treuddar och skeppsformiga stensättningar. De olika

formerna på gravarna är säkert uttryck för den gravlagda betydelse eller personlighet på något sätt. Detta symbol-

språk är dock för alltid borttappat och vi förstår inte dessa tusenåriga budskap.  Gravfältet här består av åtta synliga

gravar med olika form och utseende - en skeppssättning, två runda  stensättningar, en rektangulär stensättning, en

kvadratisk stenkrets och tre domarringar. År 1938 gjorde en  arkeologisk undersökning på gravfältet. Inuti en

kvadratisk stenkrets hittades en grop med svart jord och  utspridda brända ben samt bitar av en lerurna. Här låg

även två bronsnålar, flera glaspärlor, några beslag och  två kammar. Fynden kan dateras till folkvandringstid (400-

550 e Kr) De två nålarna tyder på  att det var en  kvinna  som gravlagts i stenkretsen. Tidigare antogs det  att runda

stenkretsar var tingsplatser och de kallades  därför också för domarringar. Undersökningen här på Amundtorp bidrog

till att ändra denna uppfattning.  När man hittade ben och gravgåvor i stenkretsarna förstod man att de måste vara gravar.

Den ståtligaste anläggningen här på gravfältet är skeppssättningen. De resta stenarna bildar formen av ett skepp  kanske

symboliserar skeppet den dödes farkost till dödsriket.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: Y 6473502, X 1372960

Se bilderna i ett bildgalleri