Stenbro i Sparsör

Norr om Sparsörs hållplats i Fristads socken och kommun, Vedens härad ligger över Viskan, helt nära dess utlopp i Öresjö,

den vackra stenvalvsbro bilden visar. I folkmun kallas den Örebro. Bron ligger längs en år 1937 indragen vägslinga.

Den ersattes då med en stålbalksbro. Valvens spännvidd är 6,6, 6,7 respektive 6,2 meter. Bron byggdes så tidigt som i slutet av

1820-talet av Per Andersson från Kråkås i grannsocknen Sandhult. Örebro betecknas "som ett mycket vackert byggnadsverk med sina tre

proportionerliga valv och betingar ett högt kulturhistoriskt värde". Bron är numera spärrad för motortrafik. Enbart gång och cykeltrafik är tillåten.

 

Koordinater X 6412559, Y 1333917

 

Se bilderna i ett bildgalleri